Çocuklarda Toraks (Göğüs) Cerrahi Hastalıkları - Prof. Dr. Zekeriya İLÇE

Çocuklarda Toraks (Göğüs) Cerrahi Hastalıkları  • Pnömotoraks  ( Hava Kaçağı )

  • Toraksta Sıvı Birikmesi

  • Akciğer Kist Hidatik Hastalığı

  • Doğumsal Akciğer Hastalıkları ( Lober Amfizem, Pulmoner Sekestrasyon, Konjenital Adenoid Malformasyon )

Yukarı