GÖREVLER - Prof. Dr. Zekeriya İLÇE

GÖREVLERGörevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Tıp Doktoru

Arş. Gör.

Adıyaman Gerger Sağlık Merkezi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

1995-1996

1996–2002

 

Uzman. Dr.

 

 

Uzman. Dr.

 

Yard. Doç. Dr.

Yard. Doç. Dr.

 

Yard. Doç. Dr.

Doç. Dr. 

Doç. Dr.

 

 

Doç. Dr.

 

Profesör

 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD 

 

AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

 

AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD 

 

Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Çocuk Cerrahisi Klinik Şefliği

 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Şubat -Temmuz 2002

 

2002-2003

 

2003-2005

2005-2006

 

2006-2008

2008-2010

2010-2013

 

 

2013- Aralık 2013

 

 

Aralık 2013-

 

 

İdari Görevler: 

1-Adıyaman Gerger Sağlık Grup Başkanlığı

2- Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkan Vekilliği

3- Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Klinik Şefliği

4- Sağlık Bakanlığı,  Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticiliği

5- Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkan

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 

Pediatrik Üroloji Derneği

 

Ödüller 

1. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Başarılı Araştırıcı Belgesi, 2000

2. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Başarılı Araştırıcı Belgesi, 2003

Yukarı