HİPOSPADİ - Prof. Dr. Zekeriya İLÇE

HİPOSPADİHipospadias (Yarım Sünnetlilik) Nedir ?

Erkek cinsel organı olan penisin doğuştan görülen bir hastalığıdır. Hipospadias, penis içindeki idrar kanalının doğuştan kısa olup kanalın ucunun penis alt yüzünde bir yere açılmasıdır. Sünnet derisinin de alt tarafta eksik olması nedeniyle bu çocuklar “Yarım Sünnetli” olarak da adlandırılmıştır. Ağır tiplerinde peniste özellikle sertleşme anında belirginleşen aşağıya doğru kıvrılma (eğrilik) mevcuttur, çocuk ayakta işemekte zorlanır, cinsel organın görünümü de normal değildir, hatta bazen dişi cinsel organına benzer.

 

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik) nedeni nedir hangi sıklıkla görülür?

Her 300 canlı erkek doğumda bir görülür. Nedeni çoğunlukla bilinememektedir. Son yıllarda görülme sıklığındaki artıştan hormonlu gıdalar da suçlanmaktadır.

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik) Ailesel bir hastalık mıdır?

Anne, baba ve kardeşlerde hipospadias varsa diğer kardeşlerde görülme sıklığı normale göre daha yüksektir. Ancak kesin ailesel geçişli ya da genetik geçişli diyemeyiz.

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik) Tipleri var mıdır?

Evet Pipi deliğinin açıldığı yere ve eğriliğe gore bir çok tiplendirmesi vardır. Ancak Genel olarak

 

     a.Hafif (Distal) Hipospadias

  1. Orta (Midshaft) Hipospadias

  1. Proksimal (Penoskrotal) ya da ağır Hipospadias olarak sınıflandırılabilir.

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik) tanısı nasıl konur?

Tanı için muayene yeterlidir ve doğumda fark edilmesi gerekir. Çoğunluğunda ilave tetkik gerekmez. İdrar kanalının penis alt yüzünde açıldığı düzey ameliyat tipi ve başarısı için önemlidir.

 

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik)’ın Pipi deliğinin normal yerinde olmaması dışında bulguları var mı?

Evet var; Penis başının yassılaşması, Sünnet derisi (prepusium)’nin penis başının alt yüzünde oluşmaması (doğuştan yarım sünnetli), Pipi sertleştiğinde penisin aşağıya doğru kıvrılması yani kordi, genoskrotal transpozisyon, bifid skrotum gibi bulgular olabilir.

 

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik) hastalığına başka hastalıklar eşlik edebilir mi?

Genellikle distal ve orta Hipospadi tiplerinde başka hastalık görülmez. Ancak proksimal Hipospadilerde inmemiş testis, pipi eğriliği - Kordi, böbrek, idrar boşaltım kanalı ve idrar torbasına ait ek sorunlar eşlik edebilir. Bu nedenle ağır tiplerde tanı sonrası Ultrasonografi ile bazen de biyokimya testleri ile değerlendirme gerekebilir.

Özellikle Proksimal Hipospadide, iki taraflı testisler de ele gelmiyorsa Cinsel Gelişim anomalileri açısından dikkatli değerlendirme yapmak gereklidir.

 

Hipospadias (Yarım Sünnetli)’ lı çocuklar sünnet ettirilmeli midir?

Hipospadiasın bir çok tipinde eksik idrar kanalının oluşturulması amacıyla sünnet derisi (prepusium) kullanıldığı için bu kıymetli malzemenin sünnet yapılarak harcanılmaması gerekir. Yani sünnet kesinlikle yapılmamalıdır.

 

 

Hipospadias (Yarım Sünnetlilik) tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde hipospadiasın tipine göre değişik ameliyat yöntemleri vardır. Penisin yaşamın ilk 6 ayındaki hızlı büyümesinden yararlanmak için bu süre beklenmektedir. 2,5-6 yaş arası dönemin psikolojik açıdan uygun olmadığı göz önünde bulundurularak ameliyatın küçük yaşta yapılması ve bu yaşlarda cinsel organlarını tanımaya başlayacak olan çocuğun cinsel organ hastalığını hiç anımsamaması gerekir. Bu nedenle ameliyat 2 yaşından önce bitirilmelidir. Bebeğin bez kullanıyor olması sanılanın aksine birçok yönden daha avantajlı olmaktadır. Tüm bu nedenlerle önerilen ameliyat yaşı 6 ay-1 yaş arasıdır.

Günümüzde azalsa da hala sık yapılan bir yanlış, bu çocukların bilinçsizce sünnet edilmesidir. Bu tedaviyi zorlaştırır. Çünkü tedavide çoğu zaman sünnet derisi kullanılmaktadır. Ameliyatta kısa olan idrar kanalı uzatılır, penisin ucuna getirilir ve varsa eğrilik düzeltilir. Cerrahi tedavi ile penis normal hale getirilirken, eş zamanlı olarak sünneti de yapılmaktadır.

 

            

         .    

 

 

Cerrahi yöntemin seçimi hastalığın ağırlığına göre yapılır. Ameliyat genel anestezi altında uygulanır. Uygulanan cerrahi yönteme göre değişiklik göstermekle birlikte ameliyat yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir. Ameliyat sırasında yeni oluşturulan idrar kanalının içine idrarı boşaltmak için bir kateter (sonda) yerleştirilir, hasta bu kateterle ameliyattan birkaç saat sonra taburcu edilebilir. Ameliyattan ortalama 5 -7 gün sonra bu kateter çekilmektedir. Kateter çekme işlemi için anestezi gerekmemektedir. Ameliyat sonrası pansuman da yapılmaz. Ancak sonda kaldığı sürede hastanın yatması gerekebilir.

Bu hastalığın cerrahi tedavisi bazı özellikler taşımakta olup, deneyimsiz, çocuk hastaya, çocuk bedeninin özelliklerine alışkın olmayan ve bu konularda yeterli eğitim almamış kişilerce yapılan girişimler düzeltilmesi zor komplikasyonlara (peniste eğrilik, yeni oluşturulan idrar kanalında darlık, idrar kaçağı, kötü kozmetik görünüm, defalarca ameliyat ve psikolojik sorunlar gibi) yol açabilmektedir.

 

Hipospadias ameliyat edilmezse ne olur?

Hipospadiasın penis üzerinde yerleşimine göre değişkendir, ancak tuvaleti düzgün kullanmakta problemler olabileceği gibi erişkinlikte penisdeki eğrilik nedeniyle sertleşme sırasında sorunlar yaşanabilir.

 

Hipospadias Ameliyatının riskleri nelerdir?

Tüm Genel anestezi ile yapılan ameliyatlarda olduğu gibi anesteziye ait riskler bulunmaktadır ki bu konuda ameliyat öncesi anestezi uzmanı hekimler tarafından bilgilendirileceksiniz.

Ameliyata bağlı rsikler ise; kanama, yara yeri enfeksiyonu, mea ucunda darlık, fistül, dikişlerin açılması ve nüks, sonda takılı olduğu sürece ortaya çıkan sondaya bağlı rahatsızlıklar.

      

Hipospadi ameliyatına bağlı fistül görünümü

 

 

Hipospadiasta ikinci Ameliyat gerekir mi?

Ağır tiplerde gerekebilir. Yine tüm tiplerde oluşacak özellikle darlık, fistül, nüks ve divertikül gibi komplikasyonlar nedeni ile tekrar ameliyatlar gerekebilir.

 

Gelecekte bu durum fertilite ve cinsel yaşamını etkileyecek mi?

Ameliyat edilmez ise, özellikle ağır hipospadi tiplerinde bu gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Ancak başarılı ameliyat sonrası bu riskler ortadan kalkar.

 

Sonraki çocuklarımda aynı durum ortaya çıkar mı?

Kesin diyemeyiz ancak diğer çocuklara göre risk biraz daha yüksektir.

 

Hipospadi ameliyatı öncesi neler yapılır?

Herşeyden önce iyi bir hikaye alınmalı ve genel bir fizik muayene yapılmalı sadece kasık bölgesi muayenesi ile yetinilmemeli ve sistemik muayene yapılmalıdır. Daha sonra süreç, yani ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve sonrası ile ilgili aile (anne ve baba) iyi bilgilendirilmelidir. Çocuk büyükse buna çocuk da dahil edilir. Bir takım testler yapılır, bu testler genel olmayıp hastaya göre belirlenir.  Ve hasta anestezi uzmanı tarafından da görülür, yaşanacak anestezi süreci ile aile ve çocuk bilgilendirilir. Hasta ameliyat öncesi 4 saat aç bırakılır.

Hipospadi ameliyatı nekadar sürer ?

Bu hipospadinin derecesi ile ilişkilidir. Ancak genel olarak 1,5-2 saat olarak Kabul edilebilir ancak ağır hipospadilerde bu çok daha uzun olabilir.

 

 

*** Eğer çocuğunuzun penisinde bir şekil bozukluğu görürseniz, hekime başvurunuz. Yalnızca sünnet derisi eksik gibi dursa da, çocuk çocuk cerrahisi ile uğraşan bir uzmanın görüşünü almadan çocuğunuzun sünnetini yaptırmayınız!

*** Burada verilen bilgiler internet sitesinin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Hiçbir bilgi ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olmamalıdır. Konu ile ilgili hastasını mulaka bir çocuk cerrahisi uzmanına muayene ettirmeli, onunla görüşerek birebir bilgisine başvurarak karar vermelidir.

 

Yukarı